Log in

Louise Hammarbäck Miranda

PACS Sverige

PACS educates children, coaches and associations in children's rights and bodily integrity to activate the children’s rights convention in the sports movement and prevent sexual abuse.

Problem

Enligt studier är det ca 5 % av alla barn som utsätts för sexuella övergrepp bara inom idrotten. Dock finns det som i samhället generellt en utmaning med stora mörkertal och inom idrotten finns det inget skyddsnät.

Solution

PACS utbildar barn, lagledare och idrottsföreningar i barns rättigheter och kroppslig integritet för att aktivera barnkonventionens artiklar inom idrottsrörelsen och förebygga sexuella övergrepp.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.